Ny studie: Diabeteslegemidlet Jardiance reduserer risikoen for død og sykehusinnleggelser hos hjertesviktpasienter

Legemidler og biotek
Jardiance reduserer risikoen for død og sykehusinnleggelse blant hjertesviktpasienter som har redusert hjertepumpefunksjon, uavhengig av om de har diabetes eller ikke, viser ny studie. Foto: Getty Images
Jardiance reduserer risikoen for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse hos pasienter med hjertesvikt som har redusert hjertepumpefunksjon uavhengig om de har diabetes eller ikke.