Jardiance reduserer risikoen for død og sykehusinnleggelse blant hjertesviktpasienter som har redusert hjertepumpefunksjon, uavhengig av om de har diabetes eller ikke, viser ny studie. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Ny studie: Diabeteslegemidlet Jardiance reduserer risikoen for død og sykehusinnleggelser hos hjertesviktpasienter

Jardiance reduserer risikoen for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse hos pasienter med hjertesvikt som har redusert hjertepumpefunksjon uavhengig om de har diabetes eller ikke.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)