Et amerikansk forskerteam fra John Hopkins University i USA analyserte kjente sykdomstilfeller fra Kina og andre land for å forstå mer om sykdommen. De fant at inkubasjonstiden er i gjennonsnitt fem dager

Legemidler og biotek

Ny studie: Coronaviruset har en inkubasjonstid på fem dager

Det tar i gjennomsnitt fem dager fra smitte til man får symptomer på coronavirus.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)