Et amerikansk forskerteam fra John Hopkins University i USA analyserte kjente sykdomstilfeller fra Kina og andre land for å forstå mer om sykdommen. De fant at inkubasjonstiden er i gjennonsnitt fem dager

Legemidler og biotek

Ny studie: Coronaviruset har en inkubasjonstid på fem dager

Det tar i gjennomsnitt fem dager fra smitte til man får symptomer på coronavirus.