ASCO20
Median totaloverlevelse for pasientene som fikk avelumab var 21,4 måneder, mens pasientene i placebogruppen hadde en totaloverlevelse på 14,3 måneder. Vi har også hatt pasienter som har fått komplett remisjon, sier overlege Jan Oldenburg.

Legemidler og biotek

Ny studie: Blærekreftpasientene som fikk immunterapi levde 50 prosent lengre

- Pasienter med metastatisk blærekreft fikk immunterapien avelumab kort tid etter at de hadde blitt behandlet med platinumbasert kjemoterapi slik at kreften ikke hadde fått tid til å forverre seg. Resultatet var at pasientene levde 7,1 måneder lengre.