ASCO20
Median totaloverlevelse for pasientene som fikk avelumab var 21,4 måneder, mens pasientene i placebogruppen hadde en totaloverlevelse på 14,3 måneder. Vi har også hatt pasienter som har fått komplett remisjon, sier overlege Jan Oldenburg.

Legemidler og biotek

Blærekreftpasientene som fikk immunterapi levde 50 prosent lengre

- Pasienter med metastatisk blærekreft fikk immunterapien avelumab kort tid etter at de hadde blitt behandlet med platinumbasert kjemoterapi slik at kreften ikke hadde fått tid til å forverre seg. Resultatet var at pasientene levde 7,1 måneder lengre.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)