Gode resultater: Roches studie av 41 pasienter målte om spedbarna kunne sitte uavhengig i minst 5 sekunder etter 12 måneders behandling.

Legemidler og biotek

Ny studie bekrefter effekten av risdiplam - Roche gjør seg klar til SMA-duell mot Biogen og Novartis

Roche gikk i dag ut med positive resultater fra en studie som evaluerer effekten av legemidlet risdiplam for spedbarn mellom 1-7 måneder som har den dødelige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA).
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)