Ny studie bekrefter effekten av risdiplam - Roche gjør seg klar til SMA-duell mot Biogen og Novartis

Legemidler og biotek
Gode resultater: Roches studie av 41 pasienter målte om spedbarna kunne sitte uavhengig i minst 5 sekunder etter 12 måneders behandling.
Roche gikk i dag ut med positive resultater fra en studie som evaluerer effekten av legemiddelet risdiplam for spedbarn mellom 1-7 måneder som har den dødelige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA).