Skal lede nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer: Espen A. Haavardsholm og Åslaug Helland skal lede henholdsvis REMEDY - forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer og MATRIX- Forskningssenter for klinisk kreftbehandling

Legemidler og biotek,   Forskning

Ny storsatsing: Tre nye sentre skal drive klinisk forskning på kreft, revmatisme og hodepine i verdensklasse

Forskningsrådet bevilger over 300 millioner kroner over åtte år til tre forskningssentre som skal bygge verdensledende kliniske forskningsmiljøer. Kreftforeningen går inn med 64 millioner kroner.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)