Professor Gunnar Bovim skal lede regjeringens helsepersonellkommisjon. Foto: NTB

Politikk

Ny kommisjon skal se på bemanningen i helsevesenet de neste 20 årene

Regjeringen har nå oppnevnt kommisjonen som skal vurdere behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgssektoren frem mot 2040. Professor Gunnar Bovim skal lede helsepersonellkommisjon.