Flere kvinner enn menn dør av hjertesvikt. Grunnen til dette er at hjertesvikt hos en av to kvinner ikke skyldes blodpropp og hjerteinfarkt, som kan behandles med dagens metoder.

Legemidler og biotek,   Forskning

Ny forskning: Halvparten av kvinner med hjertesvikt får ikke tilstrekkelig behandling

En av to kvinner får ikke behandling som virker ved hjertesvikt, fordi den ikke er utløst av hjerteinfarkt. Det viser ny norsk forskning.