Ny forskning: Halvparten av kvinner med hjertesvikt får ikke tilstrekkelig behandling

Legemidler og biotek,   Forskning
Flere kvinner enn menn dør av hjertesvikt. Grunnen til dette er at hjertesvikt hos en av to kvinner ikke skyldes blodpropp og hjerteinfarkt, som kan behandles med dagens metoder.
En av to kvinner får ikke behandling som virker ved hjertesvikt, fordi den ikke er utløst av hjerteinfarkt. Det viser ny norsk forskning.