Legemiddelverket har innvilget refusjon til Leqvio for å senke nivået av forhøyede verdier av det «dårlige kolesterolet», LDL. Legemidlet skal kun administreres to ganger per år.

Legemidler og biotek

Ny avansert kolesterolsenkende medisin kan tas i bruk i Norge

Legemidlet Leqvio har fått refusjon til behandling av høyt kolesterol med to årlige injeksjoner. Studier har vist at denne nye medisinen, i kombinasjon med statinbehandling, kan halvere LDL-kolesterolverdiene og holde verdiene stabile i seks måneder frem til neste dose.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)