3d-illustrasjon som viser protein som er satt sammen i lange kjeder bestående av 20 ulike aminosyrer. Resultatene fra norsk grunnforskning som nå er publisert i prestisjetunge tidsskrifter avdekker funksjonen til to ukjente enzymer hos mennesker. Foto: Getty Images

Forskning

Norsk forskningsgjennombrudd avslører funksjonen til to ukjente enzymer hos mennesker

Forskere ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo har avdekket funksjonen til to ukjente enzymer hos mennesker. Funnene kan få medisinsk betydning ved at den gir bedre innsikt i mekanismene som ligger bak sykdommer slik at man kan utvikle nye typer behandling.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)