3d-illustrasjon som viser protein som er satt sammen i lange kjeder bestående av 20 ulike aminosyrer. Resultatene fra norsk grunnforskning som nå er publisert i prestisjetunge tidsskrifter avdekker funksjonen til to ukjente enzymer hos mennesker. Foto: Getty Images

Forskning

Norsk forskningsgjennombrudd avslører funksjonen til to ukjente enzymer hos mennesker

Forskere ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo har avdekket funksjonen til to ukjente enzymer hos mennesker. Funnene kan få medisinsk betydning ved at den gir bedre innsikt i mekanismene som ligger bak sykdommer slik at man kan utvikle nye typer behandling.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil