Én av to eldre fikk senskader: Marte Meyer Walle-Hansen, lege i spesialisering og Marius Myrstad som er overlege og spesialist i geriatri ved Bærum sykehus, har studert langtidseffektene av COVID-19 hos eldre personer som har vært innlagt ved fire norske sykehus. Foto: Forskningsavdelingen, Bærum sykehus.

Forskning

Norsk COVID-19 studie gir ny innsikt i langtidsvirkninger på eldre pasienter

En norsk oppfølgingsstudie viser at COVID-19 har betydelig innvirkning på helsen til eldre personer i lang tid etter sykehusinnleggelse. Over halvparten av pasientene opplevde redusert livskvalitet selv seks måneder etter sykehusinnleggelse, og en av tre pasienter opplevde dårligere fysisk funksjon og evne til å klare dagligdagse aktiviteter.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil