Én av to eldre fikk senskader: Marte Meyer Walle-Hansen, lege i spesialisering og Marius Myrstad som er overlege og spesialist i geriatri ved Bærum sykehus, har studert langtidseffektene av COVID-19 hos eldre personer som har vært innlagt ved fire norske sykehus. Foto: Forskningsavdelingen, Bærum sykehus.

Forskning

Norsk COVID-19 studie gir ny innsikt i langtidsvirkninger på eldre pasienter

En norsk oppfølgingsstudie viser at COVID-19 har betydelig innvirkning på helsen til eldre personer i lang tid etter sykehusinnleggelse. Over halvparten av pasientene opplevde redusert livskvalitet selv seks måneder etter sykehusinnleggelse, og en av tre pasienter opplevde dårligere fysisk funksjon og evne til å klare dagligdagse aktiviteter.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)