Norges fremste leger: - Ingen grunn til å endre forskrivningspraksis eller bruk av blodtrykksmedisiner under coronapandemien

Legemidler og biotek,   Coronaviruset
Personer med høyt blodtrykk og diabetes er mer utsatt for å bli alvorlig syke av Covid-19. Studier tyder på at den økte sårbarheten hos personer med høyt blodtrykk og diabetes har andre årsaker enn bruk av spesifikke typer blodtrykksmedisiner. Foto: Getty Images
Det er ikke sikre holdepunkter for at bruk av ACE-hemmere og AII-reseptorblokkere innebærer økt risiko for et alvorlig sykdomsforløp ved Covid-19. Det er derfor ingen grunn til å endre forskrivningspraksis av disse legemidlene under coronapandemien.