- Jeg er glad for at vi har fått i stand en bilateral avtale om dette legemidlet. Avtalen Helsedirektoratet nå har inngått gir Norge tilgang til legemidlet også før en felles europeisk avtale er på plass, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Legemidler og biotek,   Coronaviruset

Norge får koronamedisinen Lagevrio før jul

Norske pasienter kan snart få en nyutviklet, antiviral koronamedisin som venter på EMA-godkjenning. Helsedirektoratet har kjøpt 8.640 behandlinger med Lagevrio fra legemiddelfirmaet MSD. Dosene skal leveres før jul.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)