-Nordmenn skal ha like god tilgang på persontilpasset medisin som pasienter i andre land

Legemidler og biotek