Legemidler og biotek

-Nordmenn skal ha like god tilgang på persontilpasset medisin som pasienter i andre land