Nå er det enighet om hvordan ulike kategorier av senger og intensivsenger skal defineres. Foto: NTB

Nå er det enighet om definisjonen av en intensivseng

Korona-pandemien har avslørt et behov for å få oversikt over norsk intensivkapasitet. Nå er det enighet om hvordan ulike kategorier av senger og intensivsenger skal defineres.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)