Direktoratet for e-helse har sammen med Kreftregisteret, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet nå lansert et nytt felles søknadsskjema som skal gjøre det lettere for forskere å søke om tilgang til helsedata.

Helseteknologi

Nå får forskere lettere tilgang til helsedata

Direktoratet for e-helse, Kreftregisteret, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har sammen lansert et nytt felles søknadsskjema som skal gjøre det lettere for forskere å søke om tilgang til helsedata. Tidligere måtte forskere søke om data fra den enkelte datakilden. Nå er alt på ett sted.