Direktoratet for e-helse har sammen med Kreftregisteret, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet nå lansert et nytt felles søknadsskjema som skal gjøre det lettere for forskere å søke om tilgang til helsedata.

Helseteknologi

Nå får forskere lettere tilgang til helsedata

Direktoratet for e-helse, Kreftregisteret, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har sammen lansert et nytt felles søknadsskjema som skal gjøre det lettere for forskere å søke om tilgang til helsedata. Tidligere måtte forskere søke om data fra den enkelte datakilden. Nå er alt på ett sted.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)