Det tyske folkehelseinstituttet sier at coronapandemien kan vare i to år

Coronaviruset
Coronavirus-pandemien vil trolig pågå i to år før den går over, sier sjefen for Tysklands folkehelseinstitutt Lothar Wieler i dag.
Coronavirus-pandemien vil trolig pågå i to år før den går over, sier sjefen for Tysklands folkehelseinstitutt Lothar Wieler i dag. Han sier at anslaget baserer seg i stor grad på hvor lang tid det tar å utvikle en vaksine.