Nå blir det dyrt om du ikke møter til avtalt time på sykehuset

Politikk
Statsbudsjettet
Nå har helseministeren sett seg lei på at pasienter ikke møter til avtalt time.
Hvert år går det med 200 000 timer fordi pasienter ikke møter til avtalt time på sykehusene. Nå øker gebyret for ikke å møte opp fra 702 kroner til 1053 kroner.