EHA25

Legemidler og biotek

Myelomatose: GSK med sterke data på kombinasjonsbehandlinger med belantamab

- Belantamab kom med nye data både i kombinasjon med bortezomib + dexamethasone og med pomalidomide + dexamethasone. I begge kombinasjoner var det en responsrate på 80 til 90 prosent blant pasienter som tidligere har fått mange behandlingslinjer. Dette er sterke data og flere norske pasienter har fått denne behandlingen gjennom compassionate use-programmet.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil