Myelomatose: GSK med sterke data på kombinasjonsbehandlinger med belantamab

Legemidler og biotek
EHA25
- Belantamab kom med nye data både i kombinasjon med bortezomib + dexamethasone og med pomalidomide + dexamethasone. I begge kombinasjoner var det en responsrate på 80 til 90 prosent blant pasienter som tidligere har fått mange behandlingslinjer. Dette er sterke data og flere norske pasienter har fått denne behandlingen gjennom compassionate use-programmet.