MS-legemidlet Lemtrada har fått ny indikasjon: - I samsvar med hvordan vi allerede har brukt Lemtrada, sier MS-professor

Legemidler og biotek
Ny indikasjon: EMA anbefaler at Lemtrada ikke lenger skal brukes hos pasienter med enkelte hjerte-, sirkulasjonsforstyrrelser, blødningsforstyrrelser eller andre autoimmune sykdommer enn MS.
Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA, har nå avsluttet en gjennomgang av sikkerheten til MS-legemidlet Lemtrada. EMA konkluderer med en positiv nytte-risikoprofil for Lemtrada i tråd med ny preparatomtale.