-Helseappene gjør at kronikerne blir eksperter på egen sykdom og i større grad partnere med legen i forebygging og behandling. Det får også konsekvenser for vår forskning, sier Meghan Bradway. Nasjonalt senter for e-helseforskning

Helseteknologi,   Forskning

Podcast: Mobil helse endrer helsevesenet og helseforskningen: - Vår forskning skal bedre folks helse

- Vi bruker helseapper stadig mer. Når kronikeren blir ekspert på egen sykdom, snur dette den medisinske verden på hodet. Helseappene forandrer også måten vi gjør helseforskning på. Det er vår jobb som forskere å bidra til å finne ut hvilke apper som er bra og hvilke som ikke er det.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil