HT Live

Migrenemedisinen Ajovy kommer på blå resept

Legemidler og biotek
Legemiddelverket har gitt Ajovy individuell refusjon. Dette er det andre avanserte migrenelegemidlet som får offentlig finansiering. Tidligere denne måneden fikk Aimovig individuell refusjon på blå resept.
Statens legemiddelverk har besluttet at CGRP-hemmeren Ajovy fra og med 19. desember 2019 inngår i den individuelle refusjonsordning for forebyggende behandling av kronisk migrene.