På mandag skal Beslutningsforum avgjøre om pasienter med progressiv kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom (PF-ILD) skal få behandling med legemidlet Ofev. Fra venstre Terje Rootwelt, adm. dir. Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, adm. dir. Helse Vest og leder av Beslutningsforum, Cecilie Daae, adm. dir. Helse Nord og Stig Slørdahl, adm. dir. Helse Midt. Foto: Thomas Brun.

Legemidler og biotek

Mandag avgjør Beslutningsforum om 400 norske pasienter med lungefibrose skal få ny medisin

Etter lange og krevende prisforhandlinger innførte Beslutningsforum cystisk fibrose-legemidlet Kaftrio den 25. april. På mandag skal skal Beslutningsforum ta stilling til om en annen gruppe pasienter med alvorlig lungesykdom skal få tilgang til ny behandling.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)