- Vi skal nå målene ved å tenke langsiktig og realisere i små skritt. Gjennom en helhetlig tilnærming og godt samarbeid med mange parter skal offentlig sektor skape nyttige, sammenhengende tjenester som er tilgjengelige for brukeren når de trenger det, sier Lucie Aunan.

Bransjenytt

Lucie Aunan er ny direktør for divisjon samhandling i Direktoratet for e-helse

Skattedirektoratet har det siste tiåret ledet an i digitaliseringen av offentlig sektor. Med lang erfaring fra blant annet strategisk ledelse, innovasjon og prosjektstyring i Skattedirektoratet, tar Lucie Aunan over som ny direktør for divisjon samhandling.