LMI-brev til nærings- og helseministeren: Etterlyser signaler om å starte nasjonal produksjon av viktige legemidler

Legemidler og biotek,   Coronaviruset
Ber om svar: Administrerende direktør Karita Bekkemellem i LMI etterlyser nå signaler fra regjeringen om legemiddelselskapene skal starte nasjonal produksjon av viktige legemidler Foto: LMI
Legemiddelindustrien (LMI) sendte i dag brev til nærings- og helseministeren. - Vi har vært tydelige på at kapasiteten ved norske produksjonsbedrifter må vurderes å tas i bruk, og har etterlyst tydelige signaler fra myndighetene om hva som ønskes produsert slik at vi i så god tid som mulig kan omstille produksjonen og sørge for tilgang til råvarer og emballasje, står det i brevet.