-Farmasøytene har faglig kompetanse som kan utnyttes bedre enn i dag for å sikre bedre legemiddelbruk, særlig når det gjelder bivirkninger og interaksjoner, sier leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen.

Legemidler og biotek

Lite samarbeid mellom fastleger og farmasøyter øker faren for feil legemiddelbruk

Det er lite samarbeid mellom leger og apotekfarmasøyter i kommunene. Det øker faren for feil legemiddelbruk. Det er konklusjonen i en rapport Oslo Economics har utarbeidet på oppdrag av Helsedirektoratet. Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen er ikke overrasket over rapportens konklusjoner. Nå etterlyser hun konkrete tiltak.