Avdramatiserer: Tilgjengelig data tyder på Ibux verken har gunstige eller skadelige effekter på sykdomsforløpet ved covid-19, sier Statens Legemiddelverk i dag.

Legemidler og biotek,   Coronaviruset

Legemiddelverket - Ingen dokumentasjon på at Ibux forverrer covid-19 sykdom

WHO twitret tirsdag 17. mars at smertestillende ibuprofen ikke anbefales ved covid-19. De europeiske legemiddelmyndighetene har vurdert tilgjengelig dokumentasjon og mener at det ikke er grunn til å endre anbefalinger om bruk av ibuprofen som er virkestoffet i Ibux - et av Norges mestselgende legemidler mot smerte og betennelse.