Legemiddelverket har sagt ja. Nå sitter Helseminister Bent Høie og vurderer om han skal bevilge penger i neste års statsbudsjett slik at Aimovig kommer på blå resept. Foto: iStock

Legemidler og biotek

Legemiddelverket gir ny migrenemedisin grønt lys. Vil Bent Høie gå for “blå”?

Statens Legemiddelverk mener at pasienter med kronisk migrene bør få migrenemedisinen Aimovig på statens regning. Nå er det opp til Helseminister Bent Høie om han vil rydde plass i statsbudsjettet til de drøye 100 millioner kronene som Aimovig vil koste skattebetalerne årlig.