Legemiddelselskaper øker produksjonen av malariapillen som Trump vil ha som coronavirusbehandling

Legemidler og biotek
Foto: iStock
Legemiddelselskapene Teva og Mylan øker produksjonen av en malariamedisin som mange nå fester sin lit til vil kunne brukes i behandlingen av pasienter med covid-19. Malariapillen har vært i bruk siden 1950-tallet.