Foto: iStock

Legemidler og biotek

Legemiddelselskaper øker produksjonen av malariapillen som Trump vil ha som coronavirusbehandling

Legemiddelselskapene Teva og Mylan øker produksjonen av en malariamedisin som mange nå fester sin lit til vil kunne brukes i behandlingen av pasienter med covid-19. Malariapillen har vært i bruk siden 1950-tallet.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)