Legemiddelindustrien etablerer milliardfond for å bekjempe antibiotikaresistens

Legemidler og biotek
Legemiddelindustrien oppretter milliardfond for øke investeringene i mindre bioteknologiselskaper. Målet er å bringe to til fire nye antibiotika frem til pasientene i løpet av ti år.
Flere av verdens største legemiddelselskaper, blant annet Pfizer, GlaxoSmithKline og Novartis går sammen om å etablere et fond på 10 milliarder kroner for bistå antibiotikaprodusentene som sliter og å utvikle nye antibiotika.