Fra 1. januar innføres overtredelsesgebyr til bruk dersom behandlere forskriver legemidler eller medisinsk forbruksmateriell i strid med regelverket. Foto: Getty Images

Politikk

Nå innføres gebyr for regelstridig forskriving av legemidler

Fra 1. januar innføres overtredelsesgebyr til bruk dersom behandlere forskriver legemidler eller medisinsk forbruksmateriell i strid med regelverket.