HT Live

Legemiddel øker femårs-overlevelse markant for alvorlig lungekreft

Legemidler og biotek
Det faktum at vi har pasienter i denne studien som lever fortsatt etter sju år, er ganske bemerkelsesverdig. Vi har også bevis på at de fleste pasienter som har det bra etter to år på Keytruda, lever i fem år eller mer, sier Edward B. Garon.
Immunterapien Keytruda gir betydelig høyere overlevelse for pasienter med alvorlig ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) over fem år.