- Regjeringen må legge forslaget som innskrenker legenes reservasjonsrett på generisk bytte og innføringen av terapeutisk anbud på is inntil pasientens legemiddelliste er på plass, sier leder av Norsk Forening for Allmennmedisin Marte Kvittum Tangen. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Legemidler og biotek,   Politikk

Legeforeningen ber regjeringen skrinlegge legemiddelreform inntil pasientens legemiddelliste er på plass

- Regjeringen må legge forslaget som innskrenker legenes reservasjonsrett på generisk bytte og innføringen av terapeutisk anbud på is inntil pasientens legemiddelliste er på plass.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)