Kari Grønås (th) ble diagnostisert med lungekreft med spredning og er et levende eksempel på verdien av å delta i kliniske studier. Professor og overlege Åslaug Helland er behandler for Kari Grønås

Legemidler og biotek

Lanserer unikt privat-offentlig samarbeid for å få flere kliniske studier til Norge

Over tid har antall kliniske studier i Norge blitt redusert. For å øke tallet på kliniske studier er det nå lansert et unikt samarbeid mellom den offentlige helsetjenesten og legemiddelindustrien og medisinsk utstyr-industrien i Norge - NorTrials.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)