Bildet viser en fødsele tatt med et varmekamera. Dersom barnet trenger pustehjelp filmes barnet og helsearbeidernes hender mens barnet ligger på bordet med optiske kameraer Foto: Stavanger Universitetssykehus

Helseteknologi,   Forebygging

Vil gi nyfødte bedre helsehjelp med varmekameraer og kunstig intelligens

Når et barn blir født og ikke kan puste på egenhånd trenger det hjelp raskt. Men i noen tilfeller går det ikke fort nok. Det vil forskere i Stavanger gjøre noe med. Startskuddet har derfor gått på prosjektet NewbornTime som vil lage nøyaktige tidslinjer fra fødsel til gjenopplivning. Dette skal gjøres med varmekameraer og kunstig intelligens.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)