Bildet viser en fødsele tatt med et varmekamera. Dersom barnet trenger pustehjelp filmes barnet og helsearbeidernes hender mens barnet ligger på bordet med optiske kameraer Foto: Stavanger Universitetssykehus

Helseteknologi,   Forebygging

Vil gi nyfødte bedre helsehjelp med varmekameraer og kunstig intelligens

Når et barn blir født og ikke kan puste på egenhånd trenger det hjelp raskt. Men i noen tilfeller går det ikke fort nok. Det vil forskere i Stavanger gjøre noe med. Startskuddet har derfor gått på prosjektet NewbornTime som vil lage nøyaktige tidslinjer fra fødsel til gjenopplivning. Dette skal gjøres med varmekameraer og kunstig intelligens.