Om lag 20 prosent av alle kvinner med migrene har menstruell migrene. Studier viser at migrene er hyppig hos kvinner i 30-årene og at menstruasjonen representerer den viktigste, eller eneste, triggeren som utløser migreneanfall. Migreneanfallene som oppstår ved menstruasjon har en signifikant lengre varighet, er vanskeligere å behandle, og gir en større funksjonsnedsettelse enn migreneanfall som opptrer til andre tidspunkt i menstruasjonssyklusen. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek,   Forskning

Menstruell migrene - dårlig forstått og ofte feildiagnostisert

- Om lag 20 prosent av alle kvinner med migrene, har menstruell migrene. Flere studier viser at migreneanfallene som oppstår ved menstruasjon har en signifikant lengre varighet, er vanskeligere å behandle, og gir en større funksjonsnedsettelse enn migreneanfall som opptrer til andre tidspunkt i menstruasjonssyklusen.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)