Revidert nasjonalbudsjett
Alle påplussinger er positive, men dette blir for smått. Opptrappingen ser ut til å bli for liten, og kommer for sent. I tillegg til den statlige finansieringen, bruker kommunene over en halv milliard årlig på fastlegeordningen. Det var aldri meningen da den ble innført, sier KS sin styreleder Bjørn Arild Gram.

Politikk

KS mener staten må ta fastlegeregningen

Kommunene mangler minst en halv milliard til fastlegeordningen. Revidert nasjonalbudsjett legger 75 millioner på bordet. – Det er skuffende at regjeringen ikke styrker ordningen mer og raskere enn dette, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)