3-D bilder viser hvordan blodstrømmen i hjernen til tre menn i 40-åra endrer seg når vekta øker: Normal BMI (BMI = 23), overvektig (BMI = 29), og fedme (BMI = 37)

Legemidler og biotek,   Forskning

Ny studie: Kroppsvekten har overraskende og alarmerende innvirkning på hjernefunksjonen

Økt BMI senker aktiviteten og blodforsyningen til hjernen og gir økt risiko for Alzheimers sykdom og mental sykdom.