Krever ny brystkreftmedisin nå!

Legemidler og biotek,   Politikk
Beslutnigsforum trenerer innføringen av et legemiddel som må tilbys brystkreftpasientene nå, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne. Foto: HealthTalk
Brystkreftforeningens styreleder Ellen Harris Utne reagerer kraftig på at det vil ta minst et halvt år før norske brystkreftpasienter får tilbud om en ny og effektiv brystkreftmedisin.