Beslutnigsforum trenerer innføringen av et legemiddel som må tilbys brystkreftpasientene nå, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne. Foto: HealthTalk

Denne artikkelen er kun ment for helsepersonell.

Legemidler og biotek,   Politikk

Krever ny brystkreftmedisin nå!

Brystkreftforeningens styreleder Ellen Harris Utne reagerer kraftig på at det vil ta minst et halvt år før norske brystkreftpasienter får tilbud om en ny og effektiv brystkreftmedisin.