Alle kreftpasienter må få tilbud om å bli med i kliniske studier

Legemidler og biotek