371__IBM_kreft_pasienter.png

Denne artikkelen er kun ment for helsepersonell.

Legemidler og biotek

Alle kreftpasienter må få tilbud om å bli med i kliniske studier