Legemidler og biotek

Alle kreftpasienter må få tilbud om å bli med i kliniske studier