En studie viser at legemidlet Leukine som brukes til å øke antallet hvite blodlegemer etter kreftbehandling, også har en sykdomsbegrensende effekt og forbedrer hukommelsen hos pasienter med mild til moderat Alzheimers sykdom. - Resultatene i studien er interessante, men de bør tolkes med varsomhet, sier professor i farmakologi ved Universitetet i Oslo, Lars Nilsson. Gettyimages.no

Legemidler og biotek

Kreftmedisin har effekt på Alzheimerpasienter

En ny studie viser at Leukine (sargramostim) - et legemiddel som brukes til å øke antallet hvite blodlegemer etter kreftbehandling - også er effektiv for å behandle og forbedre hukommelsen hos pasienter med mild til moderat Alzheimers sykdom.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)