Kreftforeningen med 22 millioner til forskning på bukspyttkjertelkreft

Forskning
Det synlige beviset på at Kreftforeningen støtter prosjektet overleveres fra Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, til Liv Marit Dørum, fagansvarlig for kvalitetsregistrene i Kreftregisteret.
– Dette er en stor dag, og en milepæl for bukspyttkjertelkreftforskning, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.