Krever strakstiltak: Frem til Beslutningsforum er reformert må regjeringen som et minimum sikre at pasientene etter en individuell vurdering kan starte opp behandlingen mens legemidlet er til vurdering i Beslutningsforum. Dette må også gjelde legemidler som har fått avslag, men der det skal gjennomføres nye prisforhandlinger, sier generalsekretæren i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross. Foto: HealthTalk

Politikk

Kreftforeningen krever strakstiltak for pasienter som venter på legemidler som skal godkjennes av Beslutningsforum

- Beslutningsforum for nye metoder må endres. Men generalsekretæren i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, erkjenner at det kommer til å ta tid. Frem til det skjer krever hun at helseministeren innfører strakstiltak som vil gi pasienter individuell tilgang til legemidlene som er til behandling i Beslutningsforum.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)