Blant årsakene som pekes på i rapporten, er at innvandrere har vært bosatt i mer sentrale strøk, der smitten har vært høyere, og at flere kan ha en annen referanseramme for koronapandemien enn resten av befolkningen, blant annet fordi de følger med i andre mediekanaler. Foto: NTB

Coronaviruset

FHI: Sammensatt årsak til overrepresentasjon av koronasmittede i noen innvandrergrupper

Årsaken til at enkelte innvandrergrupper har vært overrepresentert i smittetilfeller og innleggelser under koronapandemien, er sammensatt, ifølge FHI.