Kong Harald delte mandag ut Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2021 og 2020 til professor Bjørn Tore Gjertsen (til venstre) og professor Bjarne Bogen (nummer to fra høyre). Prisutdelingen fant sted i Universitetets aula i Oslo. Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross (til venstre for kongen) og styreleder Geir Riise i Kreftforeningen (ytterst til høyre). Foto: NTB

Legemidler og biotek,   Forskning

Kongen tildelte Bjørn Tore Gjertsen kreftforskningspris

Bjørn Tore Gjertsen ble mandag tildelt Kreftforskningsprisen for forskning på aggressiv blodkreft.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)