En stadig større del av den planlagte kirurgien gjøres som dagkirurgi. Foto: Getty Images

Økning i bruk av dagkirurgi

En stadig større del av den planlagte kirurgien gjøres som dagkirurgi. I 2019 utgjorde planlagt dagkirurgi 70,6 prosent av alle planlagte kirurgiske inngrep. Andelen økte med 2,1 prosentpoeng fra 2016 til 2019.