Journaljungel gjør at helsepersonellet i kommunene mangler viktig pasientinformasjon

Helseteknologi
- I dag har en typisk norsk kommune fem til syv ulike pasientjournalsystemer og som ikke snakker sammen. Det gjør at journalene ikke er oppdatert med viktig pasientinformasjon, sier Terje Wistner. Han er KS sin programleder i Akson.
Helsetilbudet svekkes og liv kan trues fordi hver kommune ofte har 5-7 ulike pasientjournaler som ikke snakker sammen. Det gjør at journalene ikke er oppdatert med viktig pasientinformasjon, og at helsepersonell må bruke mye tid på å lete etter pasientinformasjon.