På mandag skal Beslutningsforum som består av de fire direktørene for de regionale helseforetakene avgjøre om Sykehusinnkjøp skal få lov til å ta i bruk en helt ny prismodell i innkjøpet av genterapien Zolgensma.

Legemidler og biotek

Ja eller nei til resultatbasert pris? På mandag kommer avgjørelsen som kan avgjøre skjebnen til verdens dyreste legemiddel

På mandag skal Beslutningsforum avgjøre om Sykehusinnkjøp skal få lov til å ta i bruk en helt ny prismodell i innkjøpet av genterapien Zolgensma. Legemidlet brukes i behandling av barn med spinal muskelatrofi - SMA.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)