Beslutningsforum for nye metoder sa i dag ja til å innføre 4 legemidler til behandling av cystisk fibrose, som blant annet omfatter Kaftrio., sier Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest. Her sammen med fagdirektør Baard-Christian Schem Foto HealthTalk

Legemidler og biotek

Innfører omstridt legemiddel for behandling av cystisk fibrose

Etter lange og krevende prisforhandlinger har Beslutningsforum blitt enig med Vertex som gjør at norske CF-pasienter nå får gratis tilgang til Kaftrio.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)