Inger Cathrine Bryne blir ny direktør i Helse Vest RHF

Bransjenytt
Nytt om navn
Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger
Styret i Helse Vest har i et ekstraordinært styremøte ansatt Inger Cathrine Bryne som ny administrerende direktør .